Risperdal

In het artikel Wel voorgeschreven, niet getest (18 januari, pagina 3) staat dat in Nederland ruim 10.000 kinderen onder vijftien jaar het antipsychoticum Risperdal gebruiken. De Stichting Farmaceutische Kengetallen geeft aan een rekenfout te hebben gemaakt; het juiste aantal is ruim 7.000.