Pas verschenen: Non fictie

Barbara Ehrenreich: De achterkant van de Ameikaanse droom. Vertaald door Susan Janssen, Arnold Ovink en Cecilia Tabak. Atlas, 240 blz. €19,90

De Amerikaanse journaliste Ehrenreich werkte als serveerster, schoonmaakster en kamerhulp om de Amerikaanse onderklasse te bestuderen. Pauline Bax schreef: `Ehrenreich is een scherp observator en een soepel schrijfster met gevoel voor humor en understatement [...] Het is jammer dat ze zo druk is met het noteren van onrechtvaardigheden dat ze haar collega's vergeet te vragen wat die er zelf van vinden.' (Boeken, 21.09.01)

Rijmkroniek van Holland (366-1305) door een anonieme auteur en Melis Stoke. Uitgegeven door J.W.J. Burgers. Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 35 + 564 blz. €50,–

Heruitgave van een van de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van het Middeleeuwse Holland, waarvan de eerste editie in 1591 in Amsterdam werd gepubliceerd. Het boek bevat de oorspronkelijke tekst met een veel verklarende noten en een register van 33 pagina's.

Martin van Amerongen: Wagner. De buikspreker van God. Mets & Schilt, 200 blz. €22,–

Heruitgave van het boek dat oud-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer Martin van Amerongen (1941-2002) in 1983 publiceerde over de componist Richard Wagner. In het nawoord geeft Philo Bergstein aan hoe het denken van Van Amerongen over Wagner sindsdien was veranderd. Van een herziening van het boek kwam het niet meer door de dood van Van Amerongen.

Theodor Holman: De taal heeft altijd het laatste woord. Het mysterie Boudewijn Büch. XX Uitgevers, 24 blz. €10,–

Essay van Theodor Holman over Boudewijn Büch, uitgegeven door de in zijn oude vak teruggekeerde uitgever Guus Bauer, de man die in 1982 de eerste druk van Büchs Een kleine blonde dood uitgaf. Bauer publiceerde ook een boekje met eigen brieven aan Büch, onder de titel De jongen in blauw (32 blz. €10,–) en een bundel brieven aan Frans Pointl (De weinigen die ik ken, 57 blz. €12,50).