Onderzoek naar gang van zaken Ahold van start

De ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft een driekoppige commissie geïnstalleerd die onderzoek gaat doen naar het beleid en de gang van zaken bij supermarktconcern Ahold. Het gaat om de periode 1998-2003. De leden van de commissie zijn oud-financieel directeur van VNU F. Cremers, accountant H. Neeleman (voormalig bestuursvoorzitter Moret, Ernst & Young) en advocaat S. Hepkema van Allen & Overy.