Een `stevige boodschap' van het CDA voor Dekker

Minister Dekker wil de huren vrijgeven. Het CDA vindt dat ze beter moet luisteren naar de bezwaren.

Eind december vorig jaar kon minister Dekker alle hoop laten varen. Midden in de kerstvakantie belandde op het bureau van de liberale bewindsvrouw in het ministerie van VROM een dikke envelop uit de Tweede Kamer. Niet zozeer het aantal van 204 vragen over haar nieuwe en vooral omstreden huurbeleid was alarmerend.

Vooral de bijdrage van de CDA-fractie was opvallend. De grootste regeringspartij had niet minder dan 51 zeer kritische en volgens sommigen zelfs cynische vragen geformuleerd. ,,Moet er niet eerst ingezet worden op nieuwbouw en herstructurering in combinatie met inflatievolgend huurbeleid en pas na het bereiken van een zeker bouwvolume bezien worden welk percentage geliberaliseerd kan worden?'' luidde een van die vragen.

Na een jaar lang te hebben geprobeerd de Kamer te overtuigen dat liberaliseren echt moet, kan Dekker zo'n vraag moeilijk verkeerd hebben begrepen. In plaats van na te denken over aanpassing van haar plannen, stuurde ze een briefje naar de Kamer dat ze aan de beantwoording was begonnen, maar daar niet mee klaar zou zijn voor de geplande vergadering deze week. Die werd dan ook uitgesteld.

Intussen bleef de CDA-fractie boze en ongeruste brieven en e-mails uit het hele land ontvangen. Tientallen corporaties keerden zich tegen het voorgenomen huurbeleid. Ze waarschuwden dat vooral de effecten voor de laagste inkomens onverantwoord zouden zijn. ,,Gemeenteraden, wethouders, burgers, overal blijkt enorme weerstand te bestaan tegen de plannen. Het was nu tijd voor een stevige boodschap. Daarom is onze fractievoorzitter in het geweer gekomen. De minister blijft maar vasthouden aan de liberalisering terwijl duidelijk is dat het anders moet'', zegt Kamerlid Van Bochove (CDA). Vorig jaar waarschuwde hij Dekker diverse keren dat het CDA het vrijgeven van de huren niet zou accepteren.

,,Wij zijn niet principieel tegen liberalisering. Dat kan je echter alleen doen in een ontspannen markt en daar is nu geen sprake van'', aldus Van Bochove. Hij wijst erop dat de huurplannen geen onderdeel zijn van het regeerakkoord. Dekker heeft haar nota tot speerpunt verklaard, maar ,,dat geldt niet voor het kabinet''.

Voor het CDA lopen vooral middeninkomens te veel gevaar bij vrije huren. Ook de CDA-bewindslieden in het kabinet hadden Dekker daar al voor gewaarschuwd. Tegelijk hebben de huurders geen keus, er is voor hen geen beter alternatief beschikbaar. ,,Daarom zal er eerst moeten worden gebouwd, pas daarna zullen de huren omhoog kunnen'', vindt Van Bochove. Het CDA vindt bovendien dat de corporaties over voldoende kapitaal beschikken om te gaan bouwen.

Dekker wilde de huursector hervormen om de kwaliteit van het woningaanbod te verbeteren. Ongeveer de helft van de zes miljoen woningen in Nederland bestaat uit huurpanden. Een groot deel hiervan bevindt zich aan de onderkant van de markt. Door verhuurders (veelal corporaties) de mogelijkheid te geven om hogere huren te vragen, zullen er zo denkt Dekker meer huurhuizen gebouwd worden voor mensen met midden- en hogere inkomens. Van de drie miljoen woningen vallen er nu slechts 150.000 in de vrije sector. ,,Ik wil dat aantal optrekken naar 750.000 woningen'', aldus Dekker. Daar zou in 2006 een begin mee worden gemaakt.

De brancheorganisatie van woningcorporaties (Aedes) wil alleen ,,zeer terughoudend'' reageren op de mogelijke aanpassing van de huurplannen. Aedes-directeur Peter Boerenfijn zegt dat de minister na meer dan een jaar praten met een ,,afgewogen pakket'' naar de Kamer is gegaan. Nu het CDA zich verzet tegen deze plannen ,,is de minister aan zet'', zegt hij. Dekker heeft gisteren al gesuggereerd dat de liberalisering ook wel iets later werkelijkheid mag worden.

Op de VVD na hebben de andere fracties in de Kamer gisteren tevreden gereageerd op het besluit van het CDA.

    • Harm van den Berg