Wat zijn 500 Surinaamse woorden nu helemaal?

De toetreding van Suriname tot de Nederlandse Taalunie is even onwetenschappelijk als neerbuigend ten opzichte van de nieuwe Taalunie-genoot (NRC Handelsblad, 13januari). Had de minister een nog simplistischer en kolonialer boodschap kunnen hebben? Vrij geparafraseerd: we zullen met de hand over het hart strijken en een paar van die woorden die jullie eigenlijk een beetje verkeerd gebruikten in het `Groene Boekje' opnemen, en dan hoef je je niet meer te schamen: dan is het echt Nederlands geworden, hoor!

De kersverse directeur van de Taalunie, Linde van den Bosch, sprak van een enorme verrijking van de Nederlandse taal met 500 woorden die in Suriname ingeburgerd zijn. Alsof de groei en bloei van onze taal geregeld wordt door een groen boekje en de ministeriële goedkeuring. Wat een zelfoverschatting! En dan nog: wat zijn 500 woorden nu helemaal?

,,Er zijn nu drie Nederlandse taalversies: het Vlaams, het Nederlands en het Surinaams-Nederlands'', zei de minister ook nog. Ja, de rijkdom van het Zuid-Afrikaans, de derde partner en tweede in grootte, die we als taalkundigen graag bij die Taalunie zouden willen betrekken, werd nog even resoluut buitengesloten, daarvan staat namelijk niets in het Groene Boekje.

    • Drs. J. Nijhof den Haag