Ruzie over dijken

Een camping, vakantieappartementen en een jeugdherberg op Ameland zijn niet langer beschermd tegen de zee, omdat Rijkswaterstaat de ligging van de dijken wil veranderen.

Deze zorg heeft wethouder P.J. IJnsen (Amelands Belang) geuit, die bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging van de dijkbescherming. Op 14 maart dient het beroep hiertegen van de gemeente voor de Leeuwarder rechtbank. Volgens IJnsen moet Rijkswaterstaat de veiligheid garanderen van het hele eiland. In een nieuw rapport is het tracé van de waterkering echter gewijzigd. ,,Daardoor vallen twee gebieden erbuiten, een deel aan de westkant van het eiland bij Hollum waar een jeugdherberg staat en een deel van het dorp Nes waar camping Duinoord ligt'', aldus IJnsen. Hij vindt dit onaanvaardbaar. ,,Het betekent concreet dat er geen onderhoud meer zal plaatsvinden aan de buitenste duinrij.'' Het gevaar bestaat dat de camping ,,door een vloedgolf'' verzwolgen wordt, meent de wethouder. ,,In de jaren zeventig zijn al twee hotels door afname van de duinenrij door zeegeweld verdwenen''. Ook al is de kans op een overstroming klein, het risico wil de gemeente Ameland niet lopen. ,,Misschien is de kans erop eens in de 200 jaar, maar je weet nooit wanneer zo'n vloedgolf komt.''

Ook de dorpen Oost-Vlieland en West-Terschelling vallen buiten de nieuwe dijkring. IJnsen heeft hierover overleg met zijn collega's van deze eilanden. ,,Zij zijn daar evenmin blij, omdat het hier woongebieden betreft.'' IJnsen heeft de indruk dat Rijkswaterstaat het tracé van de waterkering verlegd uit bezuinigingsoverwegingen.

Een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt dat buitendijkse bebouwing buiten de bescherming van de Wet op de Waterkering valt. Er volgt nog bestuurlijk overleg over de kwestie, zegt hij. De risico's worden dan nog besproken.