Commissie dreigt fastfoodbranche

De Europese voedingsindustrie krijgt een jaar de tijd om zelf maatregelen te nemen ter bestrijding van overgewicht, met name bij kinderen. Gebeurt dat niet, dan wil Europees Commissaris Markos Kyprianou (Gezondheids- en Consumentenzaken) beperkingen opleggen aan reclame voor junk food die gericht is op kinderen, en strengere eisen stellen aan de informatie op etiketten van levensmiddelen.

In een vraaggesprek met de Britse zakenkrant Financial Times zegt Kyprianou vanmorgen: ,,De signalen vanuit de branche zijn zeer bemoedigend, zeer positief. Maar als dit niet leidt tot bevredigende maatregelen zullen we overgaan tot regelgeving.'' De commissaris zegt in het vraaggesprek dat hij in maart officieel een `platform' voor de voedingsindustrie zal aankondigen. Hierin moeten de maatregelen worden ontwikkeld die de sector zichzelf uiterlijk eind dit jaar, begin volgend jaar oplegt.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben wereldwijd meer dan een miljard mensen last van overgewicht en is dit bij 300 miljoen van hen ziekelijk. Overgewicht kan leiden tot hart- en vaatziekten en kanker. De WHO maakt zich vooral zorgen over de snelle toename van overgewicht bij kinderen. Suiker en vet in voedingsproducten dragen sterk bij aan overgewicht.

In het vraaggesprek met de Financial Times zegt Kyprianou dat overgewicht tot voor kort werd gezien als ,,een Amerikaans probleem; we lachten in zekere zin om de Amerikanen''. Maar volgens de Commissaris is het ,,nu een Europees probleem''.

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) tekent volgens zijn woordvoerder volgende week met de meest-betrokken partijen in de levensmiddelensector een convenant. Daarbij moet de sector over een half jaar met zelfregulerende maatregelen komen. Eerder liet de minister weten een soortgelijk initiatief waarmee de sector in het voorjaar van 2004 naar buiten trad, onvoldoende te vinden.

Een woordvoerder van de fast-foodketen McDonald's zegt desgevraagd dat een verbod op reclame gericht op kinderen ,,haaks staat op wat wij willen''. McDonald's vindt het ook geen oplossing voor het probleem van overgewicht. Het bedrijf neemt via brancheorganisatie Koninklijk Horeca Nederland deel aan het convenant met Hoogervorst.