Minister eist stopzetting `bankieren'

De grote woningcorporatie De Alliantie moet onmiddellijk stoppen met het verstrekken van leningen aan huurders die een huis willen kopen. De Alliantie is geen bank, maar moet woningen bouwen en verhuren.

Dat stelt het ministerie van Volkshuisvesting in een niet-openbare brief aan de corporatie. Een dergelijke `aanwijzing' is uitzonderlijk.

De Alliantie is met 59.500 woningen de op een na grootste verhuurder van Nederland. De corporatie verhuurt in dertien plaatsen, waaronder Amsterdam, Amersfoort en Almere. Corporaties zijn organisaties die geen onderdeel zijn van de overheid, maar ze hebben wel als taak gekregen betaalbare woningen te verhuren. Het ministerie controleert dit.

Uit de brief blijkt dat de corporatie al sinds de start van het project weigert gehoor te geven aan het verbod. Directievoorzitter J. Schuyt van De Alliantie zegt zich nu juridisch te beraden want ,,wij moeten onze verplichtingen jegens de kopers nakomen''.

De Alliantie is de eerste corporatie die via een stichting leningen aanbiedt aan huurders die het huis waarin ze wonen willen kopen. De stichting is de formele verstrekker van de lening. Daarmee ziet de corporatie zichzelf niet als bank. Sinds oktober 2003 kunnen huurders een lening krijgen tot maximaal 20 procent van de aankoopsom van het huis. Dat komt in de praktijk neer op 40.000 euro. De lening is renteloos en hoeft de eerste jaren niet te worden afgelost.

Met de financiële steun zegt de corporatie de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Van de opbrengst van de koopwoningen kan de corporatie nieuwe en betere huurhuizen bouwen. Die zijn hard nodig, want de gemiddelde wachttijd voor een huurhuis in Nederland is inmiddels opgelopen tot drie jaar. ,,Wij zouden juist geknuffeld moeten worden'', zegt Schuyt, ,,in plaats van slaag te krijgen van de minister.''

Omdat het ministerie al sinds het begin tegen de verstrekking van de leningen is heeft De Alliantie volgens Schuyt ,,met de handrem erop'' slechts vijf leningen kunnen verstrekken. De corporatie denkt dat jaarlijks vijftig tot honderd huurhuizen verkocht zouden kunnen worden door de leningen. De komende vijf jaar wil de corporatie 2.500 woningen verkopen en 4.000 huizen bouwen.

    • Menno Tamminga
    • Freek Staps