Bouwsancties in China

De Chinese autoriteiten hebben de werkzaamheden aan een aantal in aanbouw zijnde krachtcentrales opgeschort omdat de bouwers niet over de vereiste milieuvergunningen beschikken. Het staatsmilieubedrijf SEPA maakte bekend dat de werkzaamheden aan dertig industriële projecten zijn bevroren omdat niet aan de vereiste milieueisen wordt voldaan. Het betreft ondermeer de krachtcentrales van de zogeheten Drieklovendam, een project waar ruim 700 miljoen euro mee is gemoeid.

De SEPA heeft met flinke boetes gedreigd voor de bedrijven die de regels hebben overtreden. De Chinese economie is oververhit en de vraag naar elektriciteit is enorm. Om die reden heeft een aantal plaatselijke autoriteiten het volgens de SEPA niet al te nauw genomen met de regels. Alleen al in 2004 kwamen er bij de SEPA 200 aanvragen binnen voor de bouw van nieuwe centrales, waardoor de gestookte hoeveelheid kolen zou verdubbelen. De daarmee gepaard gaande uitstoot van zwaveldioxide zou veel schade aan het Chinese milieu veroorzaken.