Verplicht vrijwillig mag niet

De sociale dienstplicht, de verplichting om een jaar vrijwilligerswerk te doen, kan niet worden ingevoerd omdat deze in strijd is met internationale juridische bepalingen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut dat door staatsecretaris Ross van Dorp (Welzijn en Sport, CDA) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Eind vorig jaar pleitte minister Donner (Justitie, CDA) voor een sociale dienstplicht en kreeg daarbij de steun van zijn eigen CDA. Toen Kamerlid Van Baalen (VVD) vervolgens pleitte voor reactivering van de militaire dienstplicht, liet PvdA'er Blom weten die dienstplicht breder te willen trekken dan militair alleen. In Duitsland bestaat wel een vorm van sociale dienstplicht, doordat de militair dienstplichtigen hun plicht `sociaal' mogen invullen.

Het Verwey-Jonker Instituut is wel positief over de invoering van een `sociaal jaar' zonder verplicht karakter, waarin jonge schoolverlaters een jaar vrijwilligerswerk gaan doen bij non-profit organisaties. Volgens de publicatie levert de vrijwillige inzet ,,meer op dan extra handen''. De groep schoolverlaters van 16 tot 23 jaar die in aanmerking komen voor dit vrijwilligerswerk, krijgen hierdoor volgens het onderzoek meer maatschappelijke kansen en raken nauwer betrokken bij de samenleving.

Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat de staatssecretaris enthousiast is over het rapport van het Verwey-Jonker Instituut. Op dit moment overlegt zij met de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken over de invoering van een sociaal jaar. Daarbij kijken de departementen naar het onderwijsniveau dat verwacht wordt van de vrijwilligers en hoe de kosten voor een eventuele beurs worden betaald. Naar verwachting neemt het kabinet dit voorjaar een besluit over de invoering van het `sociaal jaar'.