Vaste baan in EU populairst

Waarom zetten Europeanen minder vaak een onderneming op dan Amerikanen? Volgens een gisteren gepubliceerde Eurobarometer is de zekerheid van een vast inkomen een belangrijk motief voor Europeanen om voor een baas te blijven werken. Zo'n 30 procent van de ondervraagden in Europa noemt dat als belangrijkste reden. Onder Amerikanen is dat slechts 16 procent. De vrees voor een faillissement speelt een rol bij 45 procent van de Europeanen bij de beslissing werknemer te blijven, terwijl dat bij slechts 36 procent van de Amerikanen het geval is.

In totaal werden ruim 21.000 mensen in 29 landen ondervraagd. De animo in de EU om een eigen bedrijf te beginnen is de laatste jaren gedaald: in 2000 verkoos 51 procent van de ondervraagden een onafhankelijke status als men de keuze had, terwijl dat in 2004 nog maar 45 procent was. In de VS geeft 61 procent de voorkeur aan de status van ondernemer. Gebrek aan risicokapitaal blijkt in Europa een groter probleem dan in de VS.

De verschillen tussen EU-lidstaten zijn groot. Finnen (68 procent) en Nederlanders (66 procent) verkiezen de status van werknemer. In zuidelijke landen en nieuwe lidstaten bestaat een grotere voorkeur voor ondernemerschap. Het risico van een faillissement speelt bij Nederlanders (44 procent) een minder belangrijke rol dan in veel andere landen. Vooral in nieuwe lidstaten is die vrees veel groter.

Eenderde van de EU-burgers overweegt de komende vijf jaar een bedrijf op te zetten. In de nieuwe lidstaten is dat 40 procent. Voor de meeste Europeanen is geld niet het belangrijkste motief. Van de ondervraagden noemt 77 procent een grotere onafhankelijkheid en zelf-ontplooiing.

Volgens de Europese Commissie moeten lidstaten meer doen aan ondernemerschap als vak op scholen. De Nederlandse staatssecretaris Rutte (Onderwijs) maakte hiervoor onlangs plannen bekend. Ook opleiding van geschoolde technici moet volgens de Commissie meer prioriteit krijgen. De Commissie komt volgende maand met een actualisering van haar actieplan.

,,Ondernemers zijn het DNA dat we nodig hebben om concurrentiekracht en innovatie in Europa op te bouwen'', zo onderstreepte eurocommissaris Verheugen (Ondernemingen en Industrie) gisteren.