Radiologen hebben geen kennis van geneesmiddelen

Natuurlijk is radioloog Ger Ritsema arts, zoals een medisch-microbioloog en een patholoog-anatoom ook artsen zijn. Maar radiologen zijn voor het grootste deel werkzaam in de faciliterende dienst, zij moeten ervoor zorgen dat behandelaars met de goed verslagen röntgenfoto's hun werk kunnen doen. Radiologen behandelen zelf geen patiënten, zij weten niet hoe een spreekkamer er van binnen uitziet, wisselen zelden of nooit een woord met een patiënt (de plaatjes worden door de laboranten gemaakt) en hebben als zodanig dus ook niet een eigen praktijk (er zal geen patiënt zijn die de naam van `zijn' radioloog te binnen schiet). Radiologen hebben geen enkele kennis van geneesmiddelen, de eerste radioloog met een receptenblok op zak moet ik nog tegenkomen. Om dan een stuk te schrijven dat wemelt van de zinsneden: `Wij artsen dit en wij artsen dat...', is ronduit aanmatigend. Het is heel goed dat artsen hun handelen van tijd tot tijd kritisch tegen het licht houden en waar nodig de hand in eigen boezem steken, maar of collega Ritsema daar nu de aangewezen figuur voor is, vraag ik me af.

    • Bas Hamer Arts