Probleemleerlingen

In het artikel Niks integreren, gewoon iedereen zijn eigen school (pagina 3, 14 januari) wordt leshuisdirecteur Jan Vrenssen van het Beatrix College in Tilburg geciteerd met de woorden: ,,Wij vangen een groepje leerlingen met een gewelddadige autistische stoornis op.'' Dat citaat is onjuist. De school vangt zorgleerlingen op, maar niet zodra ze agressief gedrag vertonen.