Griekenland `in gebreke'

De ministers van Financiën van de Europese Unie hebben Griekenland vanmiddag in gebreke gesteld, omdat het land onvoldoende heeft gedaan om zijn begrotingstekort onder de 3-procentsnorm van het Stabiliteits- en Groeipact te brengen. Hiermee komen sancties tegen Athene dichterbij. De ministers van de eurozone gingen gisterenavond al akkoord.

De EU-ministers volgen met hun besluit een aanbeveling van de Europese Commissie, die vorig jaar de `rode kaart' trok tegen Athene. Niet eerder is de zogeheten excessieftekortprocedure tegen een lidstaat zo ver gevorderd.

In november 2003 werd een door de Europese Commissie voorgestelde sanctieprocedure tegen Duitsland en Frankrijk onder zware politieke druk nog afgestemd door een meerderheid. Nederland behoorde toen tot de vier lidstaten die wel actie tegen beide landen wilden ondernemen.

Het Griekse begrotingstekort kwam in 2004 op ruim 5 procent van het bruto binnenlands product. Athene mikt dit jaar op een tekort van 2,8 procent, maar volgens de Commissie is onvoldoende gevolg gegeven aan een aanbeveling van juli vorig jaar om meer maatregelen te nemen.

Volgens goed ingelichte kringen krijgt Griekenland wel een jaar extra, tot 2006, om het begrotingstekort op orde te brengen. Voor Athene is dat een belangrijke reden om geen bezwaar te maken tegen verdere actie van de Commissie. Volgens goed ingelichte kringen waren Duitsland en Frankrijk aanvankelijk aarzelend om een verdere stap te zetten in de excessieftekortprocedure tegen Griekenland.

De Europese Commissie heeft nu een maand om nieuwe gedetailleerde beleidsaanbevelingen voor Griekenland op te stellen, waarover de EU-lidstaten zich dan nog moeten uitspreken. Als Griekenland vervolgens onvoldoende actie onderneemt, kunnen sancties worden getroffen.

Eind vorig jaar werd bekend dat Griekenland vanaf 1997 onjuiste tekortcijfers heeft opgegeven en dat het tekort al die jaren hoger was dan 3 procent. De opgegeven tekorten lagen onder de 3 procent. Op basis van deze foutieve cijfers werd Griekenland in 2001 toegelaten tot de eurozone.

De Commissie begon onlangs al met een procedure tegen Athene bij het Europese Hof wegens schending van Europese regels over verstrekking van statistieken.