De heroïnejunk is op zijn retour

Heroïneverslaving verdwijnt in Nederland langzaam maar zeker. De huidige groep heroïneverslaafden wordt steeds kleiner en er komen nauwelijks jonge gebruikers bij. Dat zeggen medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdiensten in Amsterdam en Rotterdam.

Jongere drugsgebruikers kiezen niet meer voor heroïne. ,,Ze gebruiken van alles en nog wat, maar op heroïne ligt een enorm taboe'' zegt Giel van Brussel, hoofd drugshulpverlening van de GG&GD in Amsterdam. Volgens hem werkt het gangbare beeld van de criminele, dakloze en psychisch gestoorde junk als afschrikking. Jongeren kiezen meer voor drugs die in hun ogen het dagelijks leven niet verstoren, zoals gesnoven cocaïne en xtc.

Waren er in 1980 nog tienduizend heroïneverslaafden in Amsterdam, nu zijn het er naar schatting nog zo'n vierduizend. Deze zijn gemiddeld twintig jaar verslaafd. Ongeveer de helft is Nederlands, een kwart is Surinaams. De overigen zijn buitenlandse, vooral Duitse verslaafden.

Van de tienduizend Amsterdamse heroïneverslaafden in 1980 zijn er zo'n tweeduizend overleden aan de gevolgen van aids of door een overdosis. Veel buitenlandse verslaafden hebben Amsterdam verlaten nadat de politie in Nederland harder ging optreden tegen overlast en straatcriminaliteit. Ook kwam er in het buitenland betere hulpverlening beschikbaar. Volgens Van Brussel zijn de Amsterdamse trends representatief voor het hele land. Veel verslaafden leven volgens hem in ,,stabiele armoede''.

Het maatschappelijk klimaat voor langdurig verslaafden is de laatste tijd verslechterd, stelt Cas Barendregt, onderzoeker bij het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving. Irritatie over ,,die vermaledijde junkie die maar niet wil afkicken of braaf worden'' leidt volgens hem tot repressief optreden. De politie treedt volgens hem scherper op tegen straatoverlast en sluit huisdealadressen, terwijl woningcorporaties moeilijke huurders eerder uitzetten en justitie sinds oktober veelplegers voor een periode van twee jaar kan opsluiten.

Schrikbeeld pagina 2