Voorkomen van chaos en verdeeldheid bij burger

Volgens Emile Lanceé moet de overheid voor meer vertrouwen bij de burger zorgen (NRC Handelsblad, 4 januari). Maar is het niet zo dat juist de burgers moeten gaan inzien dat ons saamhorigheidsbesef aan alle kanten steeds meer aan het verdwijnen is. Dit geeft een hoop onrust in de multiculturele verzorgingsstaat, die alleen maar complexer wordt. Met als negatief gevolg dat de intolerantie ten opzichte van elkaar blijft toenemen.

Onze verzorgingsstaat behoort voor iedereen te zijn; niet alleen de bovenlagen die het zich kunnen permitteren om hun vertrouwen in de toekomst op alle fronten veilig te stellen. Om vertrouwen te houden, zetten goed verdienende groepen steeds meer op spaarrekeningen terwijl anderen vaker en langer rood staan. Verder wordt er aan alle kanten getrokken aan uitkeringen en armoedebestrijding. Een klassenscheiding op basis van sociaal-economische factoren zet duidelijk door.

Nu al kiezen ouders met geld voor de `ons-soort-mensen-scholen', om hun kinderen in een veilige omgeving te laten opgroeien. Als we niet uitkijken, hebben we binnen enkele jaren particuliere scholen. En of allochtonen nu moeten assimileren of integreren, het werkt alleen als ze serieuze kansen krijgen op deelname aan het economisch leven. Daar is een ander overheidsbeleid voor nodig met hogere onderwijsuitgaven, progressievere belastingen en een gelijkmatigere inkomensverdeling. Daar kun je natuurlijk altijd economische argumenten tegen inbrengen maar het voorkomen van nog meer chaos en verdeeldheid heeft prioriteit. Bij grote rampen zijn we oprecht vol mededogen en trekken de portemonnee open. Meer solidariteitsbesef zouden we ook moeten kunnen opbrengen binnen onze eigen verzorgingsstaat!

    • M. Stapel