Verbeelding

De Amerikaanse taalkundige Dan Slobin maakt het zich er wel erg makkelijk (`Sprekend tot de verbeelding', W&O 8 jan.). Verschillen zoeken tussen `Zij ging de tuin in' en `Elle est entrée dans le jardin' zegt niets, want het is een verkeerde vergelijking. De taalkundige gaat eraan voorbij dat het Frans, evenals het Spaans, het perfectum met hulpwerkwoord minder frequent gebruikt dan wij en dat ze naast het imperfectum de `passé défini' of `passé simple' (in het Spaans `definido') kennen.

Beter had hij gedaan even hierop te wijzen: Elle alla crier famine chez la fourmi: ze ging bij de mier klagen over haar honger. Que faisiez-vous au temps chaud? dit elle: Wat heb je dan al die tijd dat het mooi weer was gedaan? Of dit: Mon père ... tendit à son houssard... une gourde de rhum qui pendait á sa selle. D.w.z.: die veldfles met rum hing aan zijn zadel, dat was normaal. En: `saisit un pistolet qu'il étreignait encore.' De gewonde greep zijn pistool, dat hij al die tijd vast omklemd had gehouden. Wat een beweeglijkheid drukken al die werkwoordsvormen uit!

Nu laat ik het `gerundio' in het Spaans nog buiten beschouwing.

    • Richter Roegholt