Reacties van Erik de Vlieger en Harm Prins

Erik de Vlieger zegt: ,,Wij hebben de activa uit Mermoz [onder meer de vliegtuigen van Air Lib, red.] bij een bewindvoerder gezet in overleg met de Franse onderzoeksrechter. Wij zijn civiel rechterlijk ook een zaak begonnen tegen de heer Corbet. Ik doe geen uitspraak over onze eis. In ieder geval werden wij ook bewuster van het feit dat er dingen verdwenen [uit de boedel van Air Lib, red]. We hebben een reddingspoging gedaan en dat is niet gelukt. Dat had te maken met bovenstaande en de uiteindelijke operationele verliezen. Kan iemand mij trouwens vertellen hoe ik hier beter van ben geworden? Ik snap het niet meer. Is er nog iets leuks wat ik heb gedaan?''

Harm Prins zegt: ,,Ik heb door bedrijven vlak voor of na hun faillissement over te nemen honderden zo niet bijna duizend banen behouden. Het personeel is daar nooit de dupe van geworden.

Bovendien zijn wij het laatste onafhankelijke luchtvaartbedrijf in Nederland.

Wat mij persoonlijk is overkomen, mijn arrestatie, is irrelevant. Dat is mijn zaak.

Wat mij elke nacht wakker houdt zijn de krachten die beuken op het Exel-bedrijf om het kapot te maken. Ik sta machteloos en monddood toe te kijken hoe men, aangemoedigd door alle foutieve berichtgeving in de media, wederom een stuk werkgelegenheid naar de rats probeert te helpen.''