Lijfrente en fiscus

Hoe zit 't met de aftrek van lijfrentepolissen en waarom mag je pas pensioen opbouwen vanaf je 25ste? En: 2004 was het laatste jaar van de spaarloonregeling!

Vroeger werkte ik in loondienst en heb ik tien jaar lang pensioen opgebouwd. Sinds vijf jaar werk ik als kleine zelfstandige. In die tijd heb ik niets opzij kunnen zetten voor mijn pensioen. Ik heb inmiddels dus een pensioentekort, zodat ik de premie van een eventuele lijfrenteverzekering mag aftrekken van de belasting. Voor het eerst laat mijn financiële situatie dit toe. Ik heb in 2004 goed gedraaid en ik zou 2000 euro kunnen spenderen aan een lijfrenteverzekering. Kan ik dit bedrag nu nog in mindering brengen op mijn belastbare inkomen over 2004? En is het wel wijs om dat te doen? Ik betaal het laagste belastingtarief en ben 40 jaar.

(A.J.)

U mag premies om een pensioentekort te dekken nog aftrekken over uw inkomen in 2004 als u de premies vóór 1 april 2005 betaalt.

Of u dat moet doen, is een tweede. U mag weliswaar de premie van een lijfrenteverzekering aftrekken, maar daar staat tegenover dat u straks inkomstenbelasting moet betalen over de uitkeringen. Daarom is een lijfrenteverzekering eigenlijk alleen maar gunstig als u nu meer belasting betaalt dan straks. Het mooiste is als u de premie mag aftrekken tegen 52 procent en straks maar 35 procent betaalt over de uitkering. Of het in uw geval zo is dat u nu meer betaalt dan straks, weet ik niet. Maar die kans is niet groot, omdat u nu al weinig betaalt. Nu betaalt u in het laagste tarief zo'n 35 procent belasting. Ik ga ervan uit dat u de lijfrente-uitkeringen na uw 65ste wilt ontvangen. De kans bestaat dat u na uw 65ste minder belasting betaalt, omdat 65-plussers geen AOW-premie hoeven af te dragen. Daardoor betalen zij in het laagste tarief nog geen 16 procent belasting. Of dat nog steeds zo is als u 65 bent, is onzeker. Een maand geleden nog adviseerde de SER om 65-plussers ook AOW-premies te laten betalen. Dat zal niet zo snel gebeuren, maar u bent ook nog lang geen 65. In al die jaren kan uw inkomenssituatie nog sterk veranderen. Misschien gaat u ooit weer in loondienst werken en bouwt u daarmee zoveel pensioen op dat u straks 42 of zelfs 52 procent inkomstenbelasting moet betalen. Of misschien gaat u als kleine zelfstandige zulke fantastische omzetten maken dat u elk jaar meer dan genoeg geld overhoudt om lijfrentepremies te betalen, en dan niet met 35 procent belastingaftrek, maar met 42 of 52 procent.

Het lijkt hoe dan ook slimmer om geen lijfrenteverzekering af te sluiten zolang u in het laagste belastingtarief valt.

    • Wilma van Hoeflaken