De lezer schrijft over een goedkope basiskrant

Met veel plezier lees ik uw (dure) krant, tenminste als het gaat om het nieuws, de achtergronden daarvan, de opinies daarover en de nevenverhalen die daarbij horen. Maar daarnaast biedt u grote hoeveelheden informatie vaak in aparte katernen of bijlages waaraan ik en waarschijnlijk ook andere lezers bepaald niet zo'n grote behoefte hebben.

Een abonnement op uw krant kost per jaar meer dan 250 euro. Voor vele mensen is dat een aanzienlijk bedrag. Zij die zich dat kunnen permitteren, hebben dankzij de toenemende informatiestroom van andere media en door hun veranderende leefwijze steeds minder tijd over om de krant van voor tot achter tot zich te nemen.

Kunt u niet met een goedkopere basiskrant komen die uitsluitend is gericht op het nieuws, de achtergronden en randverhalen? De lezers die behoefte houden aan uw soms fraaie bijlagen en katernen die ver van de kernfunctie van de krant staan, moeten daarvoor maar wat extra betalen. U zult zich afvragen: waar doelt deze lezer op? Welnu, wat mij betreft gaat het in de afgelopen week om de katernen Cultureel Supplement, Boeken, Wetenschap & Onderwijs, Leven Etcetera en bijlage Thema.

Hoe goed uw krant ook is, de afweging van de lezer of hij het er nog voor overheeft, zal hij steeds meer gaan maken, blijkt uit alle structurele ontwikkelingen op de Nederlandse dagbladenmarkt.

Ik zie ook de oplage van NRC Handelsblad heel zachtjes teruglopen. Eén of twee procent per jaar is over tien jaar ook 10 tot 20 procent van uw oplage. Staat u wel eens stil bij de economische consequenties daarvan voor uw uitgeverij?

    • J.C. Roodenburg