Wil je een konijn

en mag het niet van je ouders? Enig idee waarom het maar niet wil sneeuwen? Leuke film gezien? Schrijf ons wat je denkt of wat je hebt meegemaakt. Dan is het nieuws en zetten wij het in de krant! Vermeld wel altijd je naam, adres en leeftijd.

Stuur je verhaal naar NRC Handelsblad, postbus 3372, 1001 AD Amsterdam. Of e-mail naar cs@nrc.nl. Ook tekeningen en foto's zijn welkom.