`Te veel ruimte voor bedrijven'

Milieudefensie roept de Tweede Kamer op om de ruimte die minister Dekker (VROM) wil reserveren voor nieuwe bedrijventerreinen, fors te verlagen. Uit een rapport van de Technische Universiteit Delft en onderzoeksbureau Stogo blijkt volgens Milieudefensie dat de werkelijke behoefte aan bedrijventerreinen ruim de helft kleiner is dan die in de Nota Ruimte. Milieudefensie denkt dat nieuwe terreinen niet altijd leiden tot nieuwe bedrijfsactiviteit, maar tot leegloop van bestaande terreinen. Bestaande terreinen kunnen betere benut worden.