Europarlement: Oekraïne bij EU

Een overgrote meerderheid van het Europees Parlement vindt dat Oekraïne de mogelijkheid moet krijgen op termijn lid te worden van de Europese Unie. Een resolutie waarin dit staat, is gisteren met 467 stemmen voor en 19 stemmen tegen aangenomen. Er waren zeven onthoudingen.

Met deze uitspraak gaan de Europese volksvertegenwoordigers aanzienlijk verder dan de regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie. Het officiële Europese standpunt is dat er met Oekraine nauwer kan worden samengewerkt in het kader van het Europese nabuurschapsprogramma. Een volledig lidmaatschap is volgens de regeringen en de Commissie niet aan de orde. Het Europees Parlement vindt daarentegen dat de Europese Unie aan Oekraïne duidelijk ,,perspectief'' moet bieden op het lidmaatschap. Het land telt bijna 50 miljoen inwoners en zou hiermee tot de grote landen van de Unie gaan behoren.

De uitspraak van het Europees Parlement, die een reactie was op de eind vorig jaar gehouden Oekraïense presidentsverkiezingen, heeft geen formele status. Maar de massale steun van de kant van het Parlement kan wel van inlvloed zijn op het debat over de status van de relatie tussen de Europese Unie en de voormalige sovjetrepubliek. De nieuw gekozen president Viktor Joesjtsjenko is een groot voorstander van het verder verstevigen van de banden met de EU. Zijn verslagen rivaal Viktor Janoekovitsj wilde juist verder samenwerken met Moskou.

In de resolutie roepen de europarlementariërs de EU-regeringen en de Europese Commissie op om het nabuurschapsplan voor Oekraïne te herzien. De regering van het land zou in de gelegenheid moeten worden gesteld over een aantal onderdelen van dit samenwerkingsplan opnieuw te onderhandelen. Ook vindt het Europees Parlement dat de financiële steun aan Oekraïne ,,substantieel'' moet worden uitgebreid. Bovendien moet Oekraïne worden toegelaten tot de wereldhandelsorganisatie WTO, aldus het Parlement.

In de resolutie wordt de ,,aanhoudende dreiging'' om het oostelijke deel van Oekraïne af te splitsen ,,onaanvaardbaar'' genoemd.