`Dienst stelde Banenmarkt te mooi voor'

De Sociale Dienst Amsterdam (SDA) heeft de resultaten van de Megabanenmarkt in die stad te gunstig voorgesteld. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat in opdracht van de gemeenteraad is uitgevoerd.

De Megabanenmarkt werd in november 2001 geopend om zoveel mogelijk van de ruim 39.000 sollicitatieplichtige bijstandsontvangers aan werk te helpen. De instelling was gevestigd in een gebouw in Sloterdijk. Eind oktober 2002 werd de Megabanenmarkt gesloten, nadat alle dossiers waren nagelopen.

Volgens het onderzoek stroomden niet 8.392 uitkeringstrekkers uit, zoals de SDA in 2003 bij de evaluatie van de Megabanenmarkt naar buiten bracht, maar 5.850. Ook zijn de dossiers van het uitkeringsbestand niet blijvend `opgeschoond'. En er is geen structurele verbetering bereikt in de dienstverlening van de Amsterdamse sociale dienst.

Er is, zo blijkt uit het nieuwe onderzoek, uitgevoerd door het bureau PRC, een aantal inschattingsfouten gemaakt. Zo moesten er veel meer medische keuringen verricht worden dan verwacht, namelijk 14.000, wat overeenkomt met 36 procent van het aantal opgeroepen cliënten. Ook bleek een groot deel van het cliëntenbestand niet in staat om te werken (ongeveer 10.000 cliënten). Ten slotte kon een veel kleiner deel van de cliënten dan verwacht direct aan werk geholpen worden.

Als gunstig resultaat noemt PRC dat de banenmarkt ,,onmiskenbaar'' heeft bijgedragen aan een daling van het aantal cliënten. Ook was de markt ,,puur financieel een succes'' geweest voor de gemeente. Mede omdat de uitstroom van mensen die ten onrechte een uitkering ontvingen groter was dan verwacht.

Verantwoordelijk wethouder Aboutaleb blijft achter de evaluatie van de sociale dienst staan. Volgens hem is de definitie van uitstroom zoals het onderzoeksbureau die hanteert, aanvechtbaar. ,,Wanneer iemand tijdens zijn proeftijd wordt ontslagen, betekent het toch dat hij is uitgestroomd''. Ook zijn naar zijn zeggen alle aanbevelingen van het onderzoeksbureau al lang tot uitvoering gebracht.

De Amsterdamse gemeenteraad besloot begin december 2003 bij de bespreking van de evaluatie van de Megabanenmarkt een externe evaluatie te laten uitvoeren. De indruk bestond dat de evaluatie van de sociale dienst onvoldoende kritisch was ten aanzien van het eigen project.

Het nu verschenen onderzoek werd uitvoerd op basis van nieuw cijfermateriaal van de Sociale Dienst Amsterdam.