`Zwamp' en `baboen' in groene boekje

Als een Surinamer het over `pinaren' heeft, dan zit het leven even niet mee. Is hij `uitlandig', dan verkeert hij in het buitenland. En een `houwer' is een kapmes. Deze Surinaams-Nederlandse woorden maken grote kans te behoren tot de vijfhonderd nieuwe woorden die worden opgenomen in de Woordenlijst Nederlandse taal, het `groene boekje', en daarmee officieel Nederlands worden.

De nieuwe Woordenlijst die in oktober uitkomt volgt op de officiële toetreding gisteren van Suriname tot de Nederlandse Taalunie. De toetreding is gisteren bekrachtigd op het driedaagse congres `Onderwijs in en van het Nederlands in Suriname'. Het congres werd in Paramaribo geopend door de Surinaamse president Venetiaan in bijzijn van onder meer de Nederlandse en Surinaamse ministers van Onderwijs, Van der Hoeven en Sandriman.

In Suriname worden meer dan twintig talen actief gebruikt, waaronder Indiaanse, Creoolse, Aziatische en Europese. In de koloniale tijd was Nederlands de officiële taal. Na de onafhankelijkheid in 1975 behield het Nederlands deze status. Een meerderheid van de 450.000 inwoners ervaart het Nederlands als de moedertaal en spreekt daarnaast nog een of meer andere talen.

Suriname werd op 12 december 2003 geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie en is daarmee het derde land in de wereld, na Nederland en België, waar het Nederlands een belangrijke positie inneemt in het openbare leven. De Taalunie is in 1980 opgericht tussen Nederland en Vlaanderen met als doel samen te werken op het gebied van taal, taalbeleid, taalonderwijs en letteren.

De lijst met nieuwe woorden is nog niet af. De Taalunie gaf vanmorgen een lijst vrij met kanshebbers, zoals baboen (brulaap), bosmeester (een gifslang), cellenhuis (gevangenis), glo-school (basisschool) en zwamp (moeras).