Slechte controle van AIVD-tolk/vertalers 1

In NRC Handelsblad van 8 januari is bericht over de 34-jarige AIVD-medewerker en tolk/vertaler Outman Ben A., die wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan radicale moslims.

Vermeld staat, dat de reisagent en voormalig medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van de ene op de andere dag in een omvangrijk terrorisme-onderzoek terechtkwam, zonder dat hij werd ingewerkt.

Deze affaire roept herinneringen op aan het Tolkenrapport van de Nationale Ombudsman van 13 februari 1995, nu tien jaar geleden. Op basis van 27 van mijn dossiers concludeerde de Nationale Ombudsman, dat de staatssecretaris van Justitie, heden minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, de meest elementaire kwaliteitscriteria niet in acht neemt, te weten deskundigheid, betrouwbaarheid en politieke onpartijdigheid bij de selectie van tolken, de instructies aan hen en de controle op hen. Na dit rapport onder nummer 95/54 bleek elke poging van buitenaf om de IND ertoe te bewegen te komen tot een goed screeningsonderzoek, te stuiten op een muur van onwil. Het was niet bespreekbaar.

Correct meldt prof. Van Kalmthout in NRC Handelsblad van 10 januari j.l., dat hij veel voorbeelden kent van tolken werkzaam bij de IND, die hij niet objectief of betrouwbaar zou willen noemen. Binnen de IND werken ook prima, betrouwbare en politiek onpartijdige tolken, althans ze hebben daar gewerkt en zijn er voor een deel reeds uitgewerkt. Van de andere kant nam de IND tolken aan zonder ook maar enige screening vooraf over wie zij zijn. Tolken, die gedurende lange tijd al bekendstaan als politiek partijdig en onbetrouwbaar, mochten in dienst blijven van de IND. Wat tolk Outman Ben A. heeft betekend als tolk voor de IND in asielzaken, is onbekend. Hoeveel slachtoffers zijn er gevallen onder uitgeprocedeerden, die de bijstand hadden van een onbetrouwbare tolk bij de IND?

    • Mr.Drs. P.B.Ph.M. Bogaers