Lijken Zimbabwe niet onderzocht

Lijken van moordslachtoffers hopen zich op in de mortuaria van Zimbabwe omdat het land geen forensisch patholoog-anatoom meer heeft om de lichamen te onderzoeken. De laatste patholoog-anatoom nam in mei 2004 ontslag. Intussen wachten dertig lijken op forensisch onderzoek. In afwachting van dat onderzoek liggen de moordzaken stil. Toen Zimbabwe in 1980 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië, had het land vier forensische patholoog-anatomen, allemaal buitenlanders. Zimbabwe heeft sindsdien nooit expertise op dit terrein ontwikkeld.