`Saybolt liet VN in Irak te veel betalen' (Gerectificeerd)

Het Nederlandse bedrijf Saybolt heeft voor zijn werkzaamheden in Irak voor in totaal 1,89 miljoen dollar (1,43 miljoen euro) te veel in rekening gebracht of is jegens de Verenigde Naties anders daarbij tekortgeschoten.

Het gaat om ongegronde nota's, onvoldoende documentatie of nota's die vragen doen rijzen over de werkelijk gemaakte kosten. Dat staat in deze week vrijgegeven interne accountantscontroles bij de Verenigde Naties van het programma olie-voor-voedsel in Irak ten tijde van Saddam Hussein, waarbij in totaal 64 miljard dollar in omloop was.

Directeur Jan Heinsbroek van Saybolt, gevestigd in Vlaardingen, zegt desgevraagd alle aantijgingen al tegenover de VN weerlegd te hebben op één na. Het gaat daarbij om een incidentele, verkeerde datering op een nota (,,31 juni'), een vergissing die, zei hij gisteravond, inmiddels is hersteld, waarbij het geld is teruggestort.

De beschuldigingen van de VN-onderzoekers dateren volgens Heinsbroek uit 2002. Na een uitgebreid verweer door Saybolt heeft hij sindsdien niets meer van de Verenigde Naties gehoord.

Het interne accountantsrapport van de VN spreekt van ,,te veel in rekening brengen', ,,ongerechtvaardigde en onbewezen uitgaven', ,,onjuiste procedures bij nota's van Saybolt die leidden tot overbetaling van 186.000 dollar', ,,ongegronde rekeningen voor transport terwijl de Iraakse regering dat doorgaans gratis verstrekt', ,,uitblijvend accountantsonderzoek waardoor 270.000 dollar te veel is betaald', ,,gebrek aan documentatie bij de biedingsprocedure voor een contract ter waarde van 235.350 dollar' en ,,vragen bij de betaling van 1,2 miljoen dollar voor uitrusting van Saybolt in het licht van de actuele kosten'. De VN-onderzoekers bepleiten het geld van Saybolt terug te eisen en in Irak voortaan contractmanagers te detacheren.

Directeur Heinsbroek zegt dat de VN hun aannemers in Irak de verplichting opleggen om de kosten per man per dag in rekening te brengen. ,,Als je veertien man nodig hebt, van wie vier om anderen af te lossen, heb je, als die het land niet meteen uit mogen, vier te veel en breng je ze alle veertien in rekening', zegt Heinsbroek. ,,Het ondernemersrisico werkt naar twee kanten: omhoog en omlaag, en geldt voor beide contractpartijen. Wij hebben er ook wel eens te weinig mensen gehad.'

Heinsbroek stelt verder dat de VN bij hun controle zaken door elkaar halen door bij herhaling cijfers van eerdere, maar nooit geaccepteerde voorstellen voor een andere kostenopzet te vermengen met cijfers uit de uiteindelijke kostenverrekening.

Saybolt, opgericht in 1898, is een technologische onderaannemer in de energiesector met naar eigen zeggen meer dan 150 kantoren en tachtig laboratoria wereldwijd. In 1997 werd Saybolt overgenomen door het Amerikaanse Core Laboratories. Sinds november 1996 is het bedrijf volgens Heinsbroek in Irak voor de VN werkzaam en maakt er, met een korte onderbreking tijdens het uitbreken van de oorlog in maart 2003, een omzet van circa 5 miljoen dollar (3,8 miljoen euro) per jaar.

Rectificatie

Saybolt

Het bericht VN: Saybolt declareerde te veel (11 januari, pagina 1) meldt dat het Nederlandse bedrijf Saybolt voor zijn controle op het olie-voor-voedselprogramma in Irak bijna 1,5 miljoen euro te veel berekende aan de Verenigde Naties. Dat bedrag behelst vergoedingen voor (inspectie- en test)werkzaamheden van Saybolt waarvoor de nota's volgens de VN onvoldoende zijn verantwoord.