Reserveer geld voor wederopbouw Azië

Het geld voor de slachtoffers van de tsunami in Azië stroomt binnen. Dat is mooi, maar bijvoorbeeld de Australische tak van Artsen zonder Grenzen heeft al gevraagd te stoppen met het geven van geld, omdat zij geld genoeg hebben voor hun hulpacties. De Australische AzG zegt zich zonodig later opnieuw tot het publiek te wenden als het meer geld nodig heeft voor hulpverlening. Uit het oogpunt van een eerlijke relatie met de geldgevers is dit te prijzen, maar het is de vraag of het ook slim is. Mensen zijn nu bereid om ruimhartig te geven en van dat momentum zou je gebruik moeten maken om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

Wel moet het publiek weten wat er met hun giften gebeurt. Daarom is het nodig dat bij de inzameling onderscheid wordt gemaakt tussen directe noodhulp en geld voor wederopbouw. Daarbij hoort ook dat bekend is wie het geld voor de wederopbouw gaat beheren. Mijn idee is om daarvoor een soort Internationale Bank voor de Wederopbouw van Zuidoost-Azië in het leven te roepen.

Hulpinstellingen en regeringen kunnen dan hun donaties bij elkaar in een potje doen waaruit de komende tien, twintig jaar wederopbouwprojecten gefinancierd kunnen worden.

    • Loenen A
    • S. Westveen