Ozb stijgt fors voor burgers en bedrijven

De Nederlandse gemeenten verhogen de onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijven in 2005 met gemiddeld 5 procent. Voor burgers is de gemiddelde ozb-stijging 3,6 procent.

Dat blijkt uit onderzoek van het blad Forum van de werkgeversorganisatie VNO-NCW onder 175 van de 467 gemeenten.

Voorzitter van VNO-NCW J. Schraven noemt de onderzoeksresultaten ,,verbijsterend''. Hij roept het rijk op de ozb-stijging wettelijk onmogelijk te maken en een maximumtarief vast te stellen. Hij snapt niet dat de gemeenten lastenstijgingen veroorzaken ,,terwijl burgers en bedrijven de broekriem aanhalen en werkgevers en werknemers het erover eens zijn dat de loonstijgingen zeer beperkt moeten blijven''.

De ozb is een belasting die gemeenten mogen heffen op bedrijfspanden en woningen over de waarde die de gemeente eraan heeft toegekend. De opbrengst is bijna 3,5 miljard euro per jaar en voor gemeenten de belangrijkste inkomstenbron. Ze mogen zelf bepalen waaraan ze de inkomsten besteden. In 2005 zijn ze nog vrij om de hoogte van de ozb vast te stellen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken de gemeentelijke belastingvrijheid te beperken door de ozb voor gebruikers van woningen af te schaffen. Die maatregel gaat op zijn vroegst in op 1 januari 2006. Dan zullen naar verwachting ook de overige ozb-tarieven aan een maximum worden gebonden.

Volgens een woordvoerder van VNO-NCW veronderstellen veel gemeenten dat 2005 het laatste jaar is dat ze van hun vrijheid kunnen genieten en maken ze daar gebruik van. Volgens het onderzoek van Forum zijn er uitschieters naar boven en beneden. Onder andere Apeldoorn (min 9,1 procent), Hilversum (min 1,6) en Maastricht (min 1,2) verlagen de ozb. In het Noord-Hollandse Harenkarspel stijgt de ozb met 65 procent, terwijl de gemeente Meijel in Limburg het tarief met 36 procent verhoogt.

J. de Joode van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zijn bedenkingen bij de resultaten. ,,Als forse tariefsverhogingen voorkomen, zijn het incidenten. Gemeenten willen een ozb-opbrengst die trendmatig groeit in vergelijking met het jaar ervoor. Dit jaar is de waarde van woningen en bedrijven veel hoger door een nieuwe waardebepaling. De tarieven gaan bij de meeste gemeenten in 2005 dan ook omlaag.'' VNG moet het onderzoeksrapport nog bestuderen en komt later met een officiële reactie.