Opnieuw extra controle van lijfrenteaftrek

De belastingdienst zal mensen die de kosten van een lijfrentepolis aftrekken van de belasting, extra controleren. Deze aftrek is eerder afgeschaft, maar belastingplichtigen die er een pensioentekort mee aanvullen, komen er nog wel voor in aanmerking. De fiscus kiest jaarlijks een aftrekpost die extra wordt gecontroleerd. Voor de tweede achtereenvolgende keer is nu voor de lijfrenteaftrek gekozen. Circa eenderde van de aangiften wordt nader gecontroleerd.