Maatschappelijk programma van Philharmonisch

Het Nederlands Philharmonisch Orkest begint in Amsterdam met een omvangrijk programma van activiteiten op sociaal-maatschappelijk gebied. Het orkest richt zich op educatie en talentontwikkeling, er komen optredens in scholen, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en gevangenissen, concerten op andere ongebruikelijke plaatsen binnen en buiten en contacten met amateurs en andere muzikale culturen. Het programma onder de titel `NedPho GO!' kost enkele tonnen per jaar, bijeengebracht door sponsors en fondsen, zoals de stichting Doen, die daarvoor dit jaar 150.000 euro ter beschikking stelt.