Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Eerlijke handelsregels in de strijd tegen armoede

Bill Gates en Bono brengen vier oplossingen naar voren om de armoede wereldwijd te bestrijden (NRC Handelsblad, 3 januari). De eerste twee oplossingen zijn tegenstrijdig: nieuwe leningen verstrekken om vervolgens te pleiten voor volledige kwijtschelding van schulden. De laatste twee snijden hout. Een internationale hiv-vaccin-organisatie zou met voldoende geld een verschil kunnen maken.

De meeste kansen om armoede en honger effectief te bestrijden liggen bij het voorstel om eerlijke handelsregels vast te stellen. Nu ligt alle macht bij westerse bedrijven waardoor de prijzen altijd laag zijn. Een boer uit een ontwikkelingsland heeft het maar te pikken, want andere afnemers zijn er niet. Een land kan aan armoede ontsnappen door meer te exporteren, heet het. Mits de spelregels van het marktsysteem worden nageleefd, zodat export een hongerland genoeg oplevert. Bij elke maatregel in de internationale politiek moeten we daarom kijken in hoeverre deze bijdraagt aan armoedebestrijding.

Iets dergelijks doen we in Nederland ook wanneer we beleidsvoorstellen voorleggen aan het Centraal Plan Bureau. Daar wordt berekend hoe een nieuwe regel de koopkracht van de minima zal beïnvloeden.

Misschien laten we bij ontwikkelingsmaatregelen die effectrapportage achterwege, omdat we de bui al zien hangen?

De slotvraag uit het artikel van Gates en Bono, of de wil er is om te veranderen, kan en moet dan ook als eerste beantwoord worden door politici.

Bijvoorbeeld in de FairFood Coalitie tegen Honger, waarin politici en bedrijven samen aan échte progressie werken. Politici die zich geroepen voelen om armoede en honger structureel aan te pakken, zijn bij deze uitgenodigd.