Amsterdam krijgt nieuw gymnasium

Amsterdam krijgt een vierde categoraal gymnasium. Per augustus dit jaar starten Barlaeusgymnasium, Vossiusgymnasium en Cartesiuslyceum, in overleg met het Ignatiusgymnasium, een nieuwe school in een apart gebouw aan het Van Oldenbarneveldtplein in stadsdeel Westerpark. De school begint formeel als dependance van het Cartesiuslyceum. Formele verzelfstandiging wordt over vier jaar verwacht, als het daarvoor vereiste leerlingenaantal van 355 is bereikt. De drie bestaande gymnasia hanteren een maximum van 750 leerlingen elk en moeten jaarlijks circa zeventig leerlingen teleurstellen. Ook landelijk groeit het aantal gymnasiasten.