A4-krant over de tsunami

Op de scholierensite van NRC Handelsblad verschijnt vandaag een A4-krant in pdf-formaat over de tsunami die op tweede kerstdag in meer dan tien landen een ramp veroorzaakte. De krant vat de berichtgeving van de afgelopen twee weken samen en besteedt daarnaast vooral aandacht aan de gevolgen op langere termijn.

Naast reportages en infographics zijn er artikelen over:

De gevolgen voor de economieën van de getroffen landen

De `tsunami-diplomatie' van de westerse regeringen

Hulpacties

De vraag in hoeverre regeringen hun beloften van financiële steun zullen nakomen.

Verder veel uitleg over het verschijnsel `tsunami', de wetenschap dat tsunami's steeds weer zullen voorkomen en de vraag hoe dan een dergelijke ramp voorkomen kan worden.

De A4-krant is bedoeld voor leerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo. De redactie van Stepnet van uitgeverij Thieme-Meulenhoff maakt opdrachten bij artikelen in de A4-krant.

Zie: www.nrc.nl/scholieren

    • de Hoofd