`Zalmsnip' nog niet wegbezuinigd

Een aantal gemeenten dreigt in problemen te komen door uitstel bij de afschaffing van de `Zalmsnip', een tegemoetkoming van het Rijk aan de lokale woonlasten. Door vertraging bij de parlementaire behandeling heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het Gemeentefonds beheert waaruit de Zalmsnip (45 euro) wordt gefinancierd, de wetgeving pas op 30 december 2004 in de Staatsblad gepubliceerd. De afschaffing is verschoven van 1 januari naar 5 februari van dit jaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de belangenorganisatie van de lokale overheden, heeft vanmorgen een brandbrief naar de gemeenten gestuurd om ze op de gevolgen van de verschuiving te wijzen. De VNG raadt gemeenten aan om met terugwerkende kracht tot 1 januari hun belastingregels te wijzigen. Anders zouden gemeenten verplicht kunnen zijn om de Zalmsnip toch uit te keren, terwijl het Rijk hier in 2005 geen geld meer voor beschikbaar stelt.

De VNG heeft het kabinet vandaag zijn ongenoegen over de gang van zaken kenbaar gemaakt.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de gemeenten al sinds juni 2004 weten dat er dit jaar geen financiering voor de Zalmsnip meer beschikbaar komt. De parlementaire behandeling van de afschaffing van de Zalmsnip werd evenwel vertraagd omdat door de moord op Theo van Gogh en de dood van prins Bernhard de Kameragenda werd omgegooid zodat de betreffende wetgeving later dan gepland door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd.

De Zalmsnip (indertijd 100 gulden per huishouden) werd tijdens het tweede Paarse kabinet ingevoerd om de lokale lasten voor burgers te verlichten. Het kabinet besloot in maart 2004 om 325 miljoen euro die hiervoor in het Gemeentefonds beschikbaar is, te bezuinigen.

Enschede heeft als enige gemeente besloten de Zalmsnip dit jaar en in beginsel ook de komende jaren aan alle huishoudens uit te keren om de stijging van de woonlasten te beperken. Wethouder J. Goudt (Financiën, CDA) zegt desgevraagd dat de gemeente Enschede van plan was de uitgave van 3 miljoen euro uit de eigen begroting te betalen, maar dat hij nu hoopt het geld toch nog uit het Gemeentefonds te kunnen halen. Hij wijst er op dat gemeenten ,,vreselijk in problemen'' komen met de berekening van de gemeentelijke lasten door het ,,geblunder'' van het Rijk bij de afschaffing van de Zalmsnip. Voor 1 maart moeten de aanslagen voor lokale heffingen door de gemeenten verstuurd worden.

De lokale lasten zullen dit jaar extra stijgen omdat op 1 maart de nieuwe waardebepaling voor huizen ingaat, de grondslag voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB). Tegen de zin van de gemeenten, die hierdoor een belangrijke lokale inkomstenbron verliezen, is het kabinet voornemens om in 2006 het gebruikersdeel van de OZB af te schaffen.