Ontslagen Van Lier Lels presteerde slecht

De raad van commissarissen van Schiphol heeft gisteren uitleg gegeven over het terugtreden, vorige week, van operationeel directeur Marike van Lier Lels. Er waren ,,problemen in haar functioneren zowel intern als naar buiten''. Met name de ,,samenwerking'' met Air France-KLM liet volgens de raad te wensen over.

De commissarissen kwamen met een verklaring om, zoals zij het noemen, een einde te maken aan ,,speculaties en uiteenlopende interpretaties'' over het vertrek van de onderdirecteur. Zo is onder meer gesteld dat Van Lier Lels slachtoffer is geworden van een `machtsstrijd' met algemeen directeur Gerlach Cerfontaine.

Ook de centrale ondernemingsraad is nader op de zaak ingegaan. Zij ,,respecteert'' het besluit van de commissarissen om Van Lier Lels te vragen op te stappen. ,,Wij gaan er van uit dat dit het resultaat is van een uiterst zorgvuldige afweging van feiten en omstandigheden'', aldus voorzitter Theo van Heijningen van de ondernemingsraad.

Van Lier Lels zelf laat via haar persoonlijke woordvoerder weten ,,met verbazing kennis te hebben genomen'' van de verklaring die volgens haar ,,in strijd is met de gemaakte afspraken''. Vrijdag heeft zij ,,voor haar eigen gemoedsrust'' een uitgebreide brief aan de raad van commissarissen van Schiphol gestuurd waarin zij haar visie op de gebeurtenissen geeft. In de brief staat dat haar aftreden het gevolg is van ,,een verschil van inzicht'' én ,,een sterk verstoorde verhouding met Gerlach Cerfontaine''.

De KLM bevestigt dat het bedrijf de afgelopen maanden het vertrouwen in het functioneren van Van Lier Lels heeft verloren, zoals deze krant vorige week meldde. ,,Door de tijd heen heeft de KLM een groeiende onzekerheid opgebouwd of Schiphol onder leiding van mevrouw Van Lier Lels een aantal dossiers snel tot een oplossing zou kunnen brengen'', stelt een woordvoerder. Als ,,voorbeeld'' noemt KLM het ,,samen reizen van passagier en bagage'' dat voor een overstapluchthaven een ,,belangrijk item'' is maar dat ,,nu niet altijd goed verloopt''. Schiphol moet beter gaan presteren op kwaliteit, aldus de KLM-woordvoerder, om een ,,faire verdeling'' van de capaciteitsgroei van Air France-KLM te kunnen maken over de luchthavens Charles de Gaulle in Parijs en Schiphol. Ook is de kwaliteitsverbetering nodig om grote luchtvaartmaatschappijen binnen de alliantie waartoe Air France-KLM behoort, het Skyteam, over te halen Schiphol als bestemming te kiezen.

De bezorgdheid is volgens KLM meermaals aan de orde gekomen tijdens kwartaaloverleg tussen de directies van KLM en van Schiphol.