Voornaam

In het artikel Barstjes in het witte-mannenbolwerk (5 januari, pagina 16) is de voornaam van de oprichter van Atana niet Ron, maar Rob Boonzajer Flaes.