Godsdiensttwisten zijn gevolg van domheid mensen

Dr. T. de Kok stelt in het artikel `Leerlingen moeten niet te veel geloven' (NRC Handelsblad, 20 december) in feite voor onderwijs in religieuze aangelegenheden en impliciet liefst religie als geheel af te schaffen, want ,,religies zijn in wezen destructieve krachten, die tot bedrog, valse beloftes en manipulatie leiden''. Men zou zich toch moeten realiseren, dat godsdiensttwisten en -oorlogen en meer van dat moois niet het gevolg zijn van enige religie, maar van de domheid van mensen. Die moeten we niet afschaffen maar opvoeden. Wat het beste kan, door mensen die zich niet bezighouden met antireligieuze opvattingen, maar door hen die daar een gezond, realistisch standpunt over huldigen, die doorzien hoe de verschillende godsdiensten in verband met elkaar en in de totale mensheidsontwikkeling hun plaats hebben.

We zetten toch een Stradivarius niet bij het groot vuil, omdat iemand er een valse noot aan kan ontlokken!

    • Ing. J. van Katwijk