Borstklopperij en zwartepieten van de AIVD

AIVD-chef Van Hulst meent (NRC Handelsblad, 31 december) klaarblijkelijk dat het klimaat rijp is voor de spelletjes borstklopperij (`AIVD waarschuwt al sinds 1991') en zwartepieten (`politici luisteren nooit'). Maar het is van tweeën één. Ofwel de AIVD heeft sinds het eerste jaarverslag nooit kunnen overtuigen dat meer aandacht voor moslimradicalisme en islamisme noodzakelijk was. Ofwel Van Hulst kan zich niet vinden in het gegeven dat er in onze democratie een andere keuze is gemaakt door hen die in het openbaar verantwoording moeten afleggen over die keuze. En laten we dan de proportie niet uit het oog verliezen: er sterven in Nederland dagelijks nog steeds meer mensen in het verkeer dan er jaarlijks aan moslimradicalisme doodgaan. Deze en soortgelijke overwegingen horen een rol te spelen in de afweging van een politicus.

Maar of de AIVD als dienst nu incapabel is in het attenderen op bedreigingen en het overtuigen van politici, dan wel dat Van Hulst meent politici te mogen beschimpen om hun keuzes, iets meer bescheidenheid zou met het oog op de eigen prestaties zeker niet misstaan. Daarbij wordt het functioneren van Van Hulst ongeloofwaardig als hij democratische keuzes niet kan accepteren en hij als leidinggevende verantwoordelijk is voor een dienst die in de afgelopen dertien (!) jaar klaarblijkelijk geen enkele politicus heeft kunnen overtuigen.

    • A.J. Stoffels