Kabinet erkent twee imamscholen

Het kabinet wil het komend studiejaar ten minste twee opleidingen voor islamitische geestelijke verzorgers erkennen en financieren. Die moeten het jaar daarop uitgroeien tot een volwaardige opleiding tot imam.

Pagina 2