Giro 555

Zoals zovelen is ook mijn broer erg betrokken bij de slachtoffers van de zeebeving in Azië. Temeer omdat hij zelf in Indonesië geboren is. Omdat hij verstandelijk gehandicapt is, beheer ik al jaren zijn financiën. Een paar dagen na de ramp belt hij mij op. Hij heeft de ramp op de televisie gevolgd en wil graag geld overmaken op giro 555. Als ik vraag hoeveel, antwoordt hij: ,,Dat maakt niet uit.''

Via de girofoon van de Postbank maak ik 250 euro over van zijn rekening naar giro 555. De volgende dag spreek ik hem opnieuw. Hij vraagt of het gelukt is. Als ik bevestigend antwoord, vraagt hij benieuwd: ,,En, wat zeiden ze?''

Bijdragen van lezers zijn welkom via een formulier op www.nrc.nl/ik

    • Harm Nico Plomp