Gijsbreght

De foto op pagina 22 van de bijlage Cultuur &cetera (23 december 2004) toont een scène uit het eerste bedrijf van Vondels Gijsbreght van Aemstel. De afgebeelde acteurs zijn op één na verkeerd geïdentificeerd. Afgebeeld zijn (v.l.n.r. op de voorgrond) Johan te Wechel als vader Willibrord, John Gobau als Gijsbreght, Johan Schmitz als Vosmaer de spie en Frits van Dijk als Arend van Aemstel.