Dichter des Vaderlands (3)

Vrijdag 17 december publiceerde Joost Zwagerman in het Cultureel Supplement een aanval op aspirant-Dichter des Vaderlands Driek van Wissen. Hij stelt dat Van Wissen een `Groningse rijmelaar' is van `belegen sonnetten', poëzie van het soort waartegen de Vijftigers vijftig jaar geleden terecht in opstand waren gekomen. Dat is niet zo, de Vijftigers ageerden tegen sentimentele dichters als Bertus Aafjes, niet tegen Light Verse-dichters, want die hadden we toen nog niet.

Voor 19de-eeuwse dichters als Byron, Goethe en Poesjkin was Light Verse een voornaam ingrediënt van hun werk, maar de doorgeschoten romantiek van de laatste halve eeuw poëzie in Nederland heeft humor in diskrediet gebracht. Want niet belegenheid is het kenmerk van Van Wissens poëzie, maar humor, geest, esprit, wit, brille. Van de Dichter des Vaderlands wordt verwacht dat hij gelegenheidsgedichten schrijft en dat kan men de serieuze dichters die Zwagerman pousseert niet toevertrouwen. Driek van Wissen zal bovendien langer gelezen worden dan de negenendertig serieuze kandidaten. Ook negentiende-eeuwse Nederlandse dichters waren veelal overtuigd van eigen genialiteit, maar de enige dichters uit die eeuw die nog gelezen worden, zijn Piet Paaltjens en De Schoolmeester.

    • Peter Verstegen
    • Fanclub Driek van Wissen