BTW

lastingen die worden geheven over giro 555-giften, zullen tot 31 maart worden `doorgestort' op dat gironummer. Het gaat om BTW-opbrengsten uit bijvoorbeeld de verkoop van cd's ten bate van tsunami-slachtoffers en om de loonbelasting die wordt ingehouden wanneer een werknemer zijn werkgever vraagt de tegenwaarde van verlofdagen af te staan aan het goede doel. Volgens minister Zalm (Financiën) is het aldus op giro 555 storten van belastinggeld de meest efficiënte manier om in plaats van netto-, bruto-bedragen te doneren.