Farma-onderzoek wordt openbaar

De grote farmaceutische bedrijven gaan alle resultaten van geneesmiddelenonderzoeken openbaar maken.

Pagina 13