Bedrijven leveren diensten kosteloos

Bedrijven zijn meer dan voorheen bereid kosteloos mee te werken aan het inzamelen van geld voor een landelijke actie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). De grootste kostenpost van de actie voor slachtoffers van de zeebeving in Azië vormen nu de hulporganisaties zelf.

De SHO-organisaties mogen volgens een onderling gemaakte afspraak namelijk 6 procent van het opgehaalde geld besteden aan ,,apparaatskosten''. Het gaat om personeels-, bureau- en administratiekosten.

Alleen voor de bedragen die het ministerie van Buitenlandse Zaken (tot nu toe vijf miljoen euro) overmaakt op giro 555 eist het departement dat niet meer dan 3 procent aan apparaatskosten in rekening gebracht wordt.

Naar mate de totale opbrengst van de actie voor Azië groeit, stijgt ook het bedrag dat de Samenwerkende Hulporganisaties feitelijk als kosten in rekening kunnen brengen. Vanmorgen was 62,9 miljoen euro binnen op giro 555. De eindopbrengst kan oplopen tot boven de 100 miljoen euro, zo blijkt uit een vergelijking met voorgaande acties van de Samenwerkende Hulporganisaties.

Ondertussen is sprake van grote vrijgevigheid bij bedrijven die de inzamelings- en tv-actie publicitair en technisch mogelijk maken. ,,Het is gewoon gigantisch'', zegt een SHO-woordvoerster. ,,De bereidheid tot actie en de kosteloze hulp van bedrijven is groter dan ooit.''

De publieke en commerciële omroepen dragen de kosten van de tv-uitzending vanavond. Bij telefoonbedrijf KPN werken vanavond tweeduizend personeelsleden vrijwillig in callcenters om de telefoontjes met toezeggingen van giften in ontvangst te nemen. KPN zal een deel van de communicatiekosten niet in rekening brengen. Er komt wel een rekening maar die is, volgens een woordvoerder, ,,bescheiden'' in vergelijking met de rekening voor de televisieactie voor Kosovo in 1999. KPN noemt geen bedrag.

Uit het financieel verslag van de Kosovo-actie blijkt dat de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) 650.000 euro moesten betalen voor het binnenhalen van het geld tijdens de tv-actie. Dat geld ging vooral naar leveranciers van faciliteiten, zoals KPN. De Postbank bracht destijds 180.000 euro in rekening voor het verwerken van het betalingsverkeer. Nu doet de Postbank dat gratis.

De dagbladen hebben de SHO nu bij de eerste advertentieronde 75 procent korting op de tarieven gegeven. Daarna is gratis advertentieruimte geboden. Voor Kosovo moesten de SHO 180.000 euro betalen aan de dagbladen. Het totaalbedrag voor deze actie is nog niet bekend.

Dat de lopende actie boven de 100 miljoen euro zal uitkomen, leren de financiële verslagen van voorgaande SHO-acties. Daaruit blijkt dat bij elke actie de eindopbrengst een factor tien tot twaalf hoger lag dan de hoogste dagopbrengst tijdens de betreffende actieperiode. In de lopende Azië-actie kwam afgelopen dinsdag het hoogste bedrag binnen (13.073.224,43 euro). Dat zou betekenen dat een eindopbrengst van 130 miljoen euro mogelijk is.

Bij de 555-actie voor vluchtelingen in Kosovo (1999) was de hoogste dagopbrengst 4,3 miljoen euro en de eindopbrengst 51,7 miljoen euro.

Voor Afghanistan (2001) waren deze bedragen respectievelijk 200.000 euro en 2,1 miljoen euro, voor Mozambique (2000) 680.670 euro en 10 miljoen euro en voor India (2001) 771.426 euro en 7,4 miljoen euro.

De SHO wil geen uitspraak doen over het eindbedrag van de actie voor de tsunami-slachtoffers in Azië. Een woordvoerster: ,,Het enige dat zeker is, is dat er erg veel geld nodig is.''

    • Joep Dohmen