Stilte om zeebeving in heel Nederland

Vanaf 12 uur is vandaag in heel Nederland drie minuten stilte in acht genomen om de slachtoffers te herdenken van de zeebeving in Azië en Oost-Afrika.

Op het Binnenhof in Den Haag was er een korte herdenkingsbijeenkomst waaraan verschillende ambassadeurs deelnamen en leden van het kabinet, Tweede en Eerste Kamer en Raad van State.

In een toespraak voorafgaand aan de drie minuten stilte zei premier Balkenende: ,,Onze aandacht mag niet verslappen. Deze ramp raakt ons allemaal. We zijn verbonden in ons verdriet. Het leed is veel te groot om in zijn totaliteit te kunnen bevatten. Maar wie zich het verdriet van één moeder kan voorstellen om haar verloren kind, beseft wel de onmetelijke diepte van dit leed.''

Overal in Nederland stonden mensen drie minuten stil bij de natuurramp. Behalve op de radio, waar één minuut stilte in acht werd genomen, omdat volgens de zendercoördinator van Radio 1, J. Westerhof, drie minuten voor radio te lang is.

Het openbaar vervoer stopte wel drie minuten. Op het station van Utrecht bijvoorbeeld heerste doodse stilte. Op de weg en in fabrieken en kantoren gaf men massaal gehoor aan de oproep van de Europese Unie om stil te zijn.

En niet alleen in Nederland. Overal in de EU gingen de vlaggen halfstok en stopte voor korte tijd het openbare leven. In Brussel was om twaalf uur een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd op het Schumanplein, waaraan de voornaamste Europese instellingen zijn gelegen.

Het idee om vandaag drie minuten stilte af te kondigen is vorige week donderdag op een van de laatste dagen van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie opgekomen. Vervolgens is de Luxemburgse regering geconsulteerd, die met ingang van 1 januari voor een half jaar de leiding over Europa heeft. Nog diezelfde dag is een bericht uitgegaan naar alle hoofdsteden van de lidstaten van de Europese Unie. Denemarken had toen al besloten om op zondag 2 januari twee minuten stilte af te kondigen.