Parijs steekt miljarden in agentschap voor innovatie

De Franse president Jacques Chirac heeft gisteren de oprichting aangekondigd van een agentschap voor industriële innovatie. Het agentschap krijgt over de periode 2005 tot 2007 de beschikking over een budget van `ten minste' 2 miljard euro. De maatregel vloeit voort uit ,,onze verantwoordelijkheid van vandaag om de Airbus- en Ariane-programma's van morgen te lanceren''. Het Franse staatshoofd deed zijn aankondiging tijdens de traditionele nieuwsjaarsreceptie voor de forces vives, de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Het is de bedoeling dat als een bedrijf in een interessante innovatie investeert, het agentschap die investering met hetzelfde bedrag verhoogt, in de vorm van een lening. Het agentschap zal ook projecten van ,,onze Europese partners en in het bijzonder van onze Duitse vrienden'' honoreren.

Het budget wordt gevormd door de gelden die vrijkomen door privatiseringen. Daarmee breekt Chirac met het beleid van voormalig minister van Financiën Nicolas Sarkozy die met het privatiseringsgeld in eerste instantie het begrotingstekort wilde terugdringen. De president pleitte gisteren ook voor wijzigingen in het Europese Stabiliteitspact, dat Frankrijk dwingt tot terugdringing van het tekort.

De oprichting van het agentschap is een gevolg van een aanbeveling van een commissie onder voorzitterschap van industrieel topman Jean-Louis Beffa, president van het glasbedrijf Saint-Gobain. De commissie adviseert de overheid zich vooral te richten op de grote projecten, zoals voorheen onder de presidenten Charles de Gaulle en Georges Pompidou gebeurde. Niet alleen verhogen ze het prestige van Frankrijk, maar ze voorzien ook in een noodzaak. Volgens de commissie is het Frankrijk niet gelukt `een Silicon Valley' – het gebied in de VS waar veel high tech-bedrijven zijn gevestigd – te scheppen, middelgrote en kleine bedrijven te doen uitgroeien tot mondiale spelers en, in het algemeen, de trend van een jaarlijks verzwakkende concurrentiepositie van het Franse bedrijfsleven te keren.

Het agentschap moet stimuleren dat wetenschappelijk onderzoek de motor wordt van toekomstige economische groei. De innovatie moet met name gericht zijn op schone auto's, schone batterijen, zonne-energie, veilige hogesnelheidstechnologie voor internet en nieuwe therapieën voor hersenaandoeningen.