Onderzoek onterechte veroordeling

Het college van procureurs-generaal laat de gang van zaken rondom de veroordeling van Vlaardinger Cees B. wegens moord op Nienke Kleiss onderzoeken. Diens advocaten zouden vandaag aangifte doen tegen de twee agenten die hem hebben verhoord.

B. werd in 2002 in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar celstraf en tbs voor de moord op het tienjarige meisje Nienke Kleiss. Zij werd op 22 juni 2000 in het Schiedamse Beatrixpark misbruikt en om het leven gebracht. Haar toen elfjarige vriendje Maikel werd door de dader voor dood achter gelaten. Recentelijk bekende een man uit Hoek van Holland, Wik H., de moord toen hij werd verhoord over andere misdrijven. De straf van B. is opgeschort in afwachting van een uitspraak van de Hoge Raad op 25 januari.

Met het evaluatieonderzoek, dat geleid zal worden door advocaat-generaal F. Posthumus van het ressortsparket in Amsterdam, wil het college van procureurs-generaal laten vaststellen hoe de waarheidsvinding is verlopen. Het college wil er mogelijk lering uit het onderzoek trekken ,,ter verhoging van de kwaliteit van de opsporing en vervolging''.

De advocaat-generaal zal onderzoeken wat er tijdens het opsporingsonderzoek en de vervolging precies is gebeurd met bewijsmateriaal. Ook wordt de behandeling van de zaak voor de rechtbank in Rotterdam en bij het gerechtshof in Den Haag onderzocht. In het onderzoek zal de rol van de rechters niet aan de orde komen. Ook is het niet de bedoeling dat Posthumus op zoek gaat naar zondebokken. Posthumus wordt bijgestaan door twee externe deskundigen. Y. Buruma, hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en A. de Vries, voormalig plaatsvervangend korpschef van de politieregio Gelderland-Midden zullen Posthumus ondersteunen. Ook een team van politiemensen die deel uitmaakten van het voormalig Landelijk Team Kindermoord (LTK) wordt bij het evaluatierapport betrokken.

Zowel de politie Rotterdam-Rijnmond als het parket Rotterdam was al gestart met een evaluatieonderzoek, dat met het instellen van dit onderzoek is gestaakt. De bevindingen tot nu toe worden overhandigd aan Posthumus. De Raad voor de Rechtspraak ziet geen aanleiding om de rol van de betrokken rechters onder de loep te nemen, zo laat een woordvoerster weten. ,,Rechters oordelen op basis van dossiers van justitie.''

Advocaten G. Spong en J. Taekema juichen het onderzoek van het OM toe, maar volgens hen is het niet genoeg. ,,Het is een beetje slap om voor het onderzoek begint al te zeggen dat er niet gezocht wordt naar zondebokken. Er zijn hoogst ernstige fouten gemaakt en op deze manier wordt de aansprakelijkheid van betrokkenen bij voorbaat al afgedekt'', aldus Spong. Vanmiddag zullen de advocaten ingaan op de aangiften die ze gaan doen tegen de twee agenten die hun cliënt B. hebben verhoord.